Whatsapp buurtpreventie 1 950x633

WhatsApp buurtpreventie voor veilig wonen

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Tips voor het gebruik van een WhatsApp groep

Zie je iets verdachts in de buurt? Gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in de WhatsApp-groep van jouw buurt om de waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.
Vermeld tijdens een mogelijke melding aan 1-1-2 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van deze Whatsapp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. Geen terugkoppeling binnen 48 uur na de melding? Neem contact op met de wijkagent.

  • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Let op je eigen veiligheid!
  • Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen voor het doorgeven van een signalement. Beschrijf kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon. Bij voertuigen: kleur, merk, type en kenteken.
  • Zowel de politie als de gemeente zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2.
  • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan je eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.

Afspraken met elkaar

  • Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van de deelnemers en over welke straten bij ‘de wijk of buurt’ horen.
  • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed van 1-1-2-meldingen.
  • Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
  • Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken/op de hoogte kunt houden over wat er in de buurt speelt.
  • Breng andere partners in de wijk/buurt op de hoogte van je WhatsApp-groep (zoals scholen, verenigingen, buurthuizen en woningcorporatie).

Meld je WhatsApp-groep aan

Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt. Kijk op de gemeentelijke website voor het aanmeldformulier.

Opstarten van een nieuwe WhatsApp-groep?

Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in je buurt? Ook dan willen we met u als contactpersoon in contact komen. Kijk op de gemeentelijke website voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Voor doven en slechthorenden 0900-8112
Geen spoed 0900-8844
Voor doven en slechthorenden 0900-1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

Geplaatst op 02-08-2019